Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΠΥΘΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΠΥΘΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ
Στο μέρος στο οποίον ευρίσκεται σήμερα ο Ναός του Πυθίου Απόλλωνος στους Δελφούς, υπήρχεν χάσμα της γής, στο οποίον έρρεε το νερό της Κασσοτίδος πηγής, το οποίον εχαρακτηρίζετο ως μαντικόν ίαμα.

Στο σημείον αυτό εκτίσθη το Ιερόν του Απόλλωνος. Λέγεται δε ότι υπήρξαν πέντε Ναοί διαχρονικά εκεί:
Ο πρώτος από ξύλον δάφνης.
Ο δεύτερος από κερί μελισσών και φτερά.
Ο τρίτος από χαλκόν.
Ο τέταρτος από πέτρα, κατασκευασμένος από τους αρχιτέκτονες Τροφώνιον και Αγαμήδην με την βοήθειαν του ιδίου του Απόλλωνος και ο οποίος κατεστράφη από πυρκαγιά το – 548.
Ο πέμπτος και τελευταίος έγινε με εισφορές από όλην την Ελλάδα και επερατώθη περί το – 510. Είναι Ναός δωρικού τύπου, περίπτερος και φέρει στην πρόσοψίν του 6 κίονες και στις πλευρές 15.
Κατεσκευάσθη με πορώδη λίθον, ενώ η πρόσοψίς του ήταν μαρμάρινη. Ο Ναός έφερε εξαιρετικόν γλυπτόν διάκοσμον, τον οποίον εφιλοτέχνησεν ο γλύπτης Αντίνωρ. Στο ανατολικόν του αέτωμα απεικονίζετο η άφιξις στους Δελφούς του Απόλλωνος με την συνοδείαν της Αρτέμιδος και της Λητούς, ενώ στο δυτικόν υπήρχεν ανάγλυφον σύμπλεγμα της Γιγαντομαχίας.
Ο Ναός αυτός κατεστράφη από σεισμόν το – 373 και ανακατεσκευάσθη με το ίδιον ακριβώς σχέδιον και διαστάσεις, μετά το τέλος των Ιερών πολέμων, το έτος – 330. Αυτήν την φοράν, αρχιτέκτονες ήσαν ο Σπίνθαρος, ο Ξενόδωρος και ο Αγάθων. Εσωτερικά ο Ναός έφερε πρόδομον, οπισθόδομον και σηκόν χωρισμένον σε τρία κλίτη. Το άδυτον ευρίσκετο στο πλέον βαθύ επίπεδόν του και εκεί διεδραματίζετο η μαντική διαδικασία. Στο άδυτον αυτό, δικαίωμα εισόδου είχαν μόνον η Πυθία και οι Ιερείς. Εκεί υπήρχεν και ο Ομφαλός, καθώς και το άγαλμα του Απόλλωνος.
Τα νέα αετώματα εφιλοτέχνησαν με Παριανό μάρμαρον οι Αθηναίοι γλύπτες Πραξίας και Ανδροσθένης. Στο ανατολικόν αέτωμα ακεικονίσθηκε ο Απόλλων με τις Μούσες, ενώ στο δυτικόν ο Διόνυσος με τις Μαινάδες.
Χαραγμένα τέλος στους τοίχους του πρόναου, ήσαν τα ρητά «γνώθι σαυτόν» και «μηδέν άγαν» καθώς και το γράμμα Ε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ
(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ)

ΠΗΓΗ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου