Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

ΠΕΡΙ ΔΙΟΣ


Ο Ζεύς, ο « πατήρ ανθρώπων τε θεών τε », σύμφωνα με την Ορφικήν Θεολογίαν, η οποία διεσώθη και όπως αυτή παρεδόθη στους μεταγενεστέρους, είναι ο Νούς και η Αρχή του κόσμου, από τον οποίον εδημιουργήθησαν τα πάντα, και εντός του οποίου περικλείονται τα πάντα. 

Χαρακτηριστικοί είναι οι κατωτέρω προσδιορισμοί του πρώτου τη τάξει Θεού των Ελλήνων, τους οποίους μας παρουσιάζει ο Πορφύριος στο σύγγραμμά του « Περί Αγαλμάτων » (Εκδόσεις Ηλιοδρόμιο):

« Ζεύς πρώτος γένετο, Ζεύς ύστατος αρχικέραυνος,
Ζεύς κεφαλή, Ζεύς μέσσα, Διός δ’ εκ πάντα τέτυκται.
Ζεύς άρσην γένετο, Ζεύς άμβροτος έπλετο νύμφη.
Ζεύς πυθμήν γαίης τε και ουρανού αστερόεντος,
Ζεύς πνοή ανέμων, Ζεύς ακαμάτου πυρός ορμή.
Ζεύς πόντου ρίζα, Ζεύς ήλιος ηδέ σελήνη.
Ζεύς βασιλεύς, Ζεύς αυτός απάντων αρχιγένεθλος ».

« Ο Ζεύς έγινε πρώτος, ο Ζεύς είναι ο τελευταίος άρχων 
των κεραυνών,
ο Ζεύς είναι η κεφαλή, ο Ζεύς το μέσον, από τον Δία 
εγεννήθησαν τα πάντα.
Ο Ζεύς αρσενικός έγινε, ο Ζεύς υπήρξεν η αθάνατος νύμφη.
Ο Ζεύς είναι ο πυθμένας της γης και του έναστρου ουρανού,
ο Ζεύς είναι η πνοή των ανέμων, ο Ζεύς είναι η ορμή του 
ακούραστου πυρός.
Ο Ζεύς είναι το θεμέλιον του πόντου, ο Ζεύς είναι ο ήλιος 
και η σελήνη.
Ο Ζεύς είναι ο βασιλεύς, ο Ζεύς είναι εκείνος ο οποίος έγινε 
πρώτος από όλους ». 

16/11/2014
ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ
(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ)


ΠΗΓΗ :
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=1580793178816483&id=100006574481034&set=a.1390991921129944.1073741828.100006574481034&ref=m_notif&notif_t=close_friend_activity

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου