Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

Η ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ «ΚΑΛΟΝ» ΚΑΙ «ΑΙΣΧΡΟΝ» ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΣΩΚΡΑΤΗ


Η λέξις «κ α λ ό ν» παράγεται από το ρήμα «καλέω-ω», και σύμφωνα με τον Σωκράτη αποτελεί την ονομασίαν της διανοίας και της φρονήσεως (Πλάτωνος: Κρατύλος).
Η διάνοια και η φρόνησις είναι το καλέσαν και το καλούν τα πράγματα, εκείνο δηλαδή το οποίον έδωσεν και δίδει στα πράγματα την ονομασίαν τους. Και κάθε τι το οποίον παράγει ο νούς και η διάνοια, είναι ωραίον και επαινετόν. Το όνομα λοιπόν «κ α λ ό ν» δόθηκε στην φρόνησιν και στα έργα της, τα οποία αυτή έτσι αποκαλεί.
Με το όνομα «α ι σ χ ρ ό ν» χαρακτηρίζεται το άσχημον. Η λέξις παράγεται από σύντμησιν της φράσεως «α ε ί ί σ χ ο ν (τον) ρ ο ύ ν», δηλαδή το «α ι σ χ ρ ό ν» είναι εκείνον, το οποίον α ν α κ ό π τ ε ι τ η ν ρ ο ή ν τ ω ν π ρ α γ μ ά τω ν, εμποδίζει τουτέστιν την ελεύθερη εξέλιξιν των όντων.
Εσχηματίσθη πρώτα ο τύπος του ονόματος ως «α ε ι σ χ ο ρ ο ύ ν», και εν συνεχεία με συντμήσεις χάριν ευφωνίας διεμορφώθη η λέξις «α ι σ χ ρ ό ν».

15/11/2014
ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ
(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ)


ΠΗΓΗ :
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=1580428442186290&id=100006574481034&set=a.1390991921129944.1073741828.100006574481034


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου