Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014

Τα καλύτερα φυλαγμένα μυστικά του IRS

http://www.mind-trek.com/practicl/tl16a.htm

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ GOOGLE :

Τα καλύτερα φυλαγμένα μυστικά του IRS

© Copyright 1993 από τον Frederick Mann, All Rights Reserved.
Εισαγωγή
Για να νόμιμα και με ασφάλεια να νικήσει το IRS είναι απαραίτητο για σας να υιοθετήσουν ένα ορισμένο πλαίσιο του μυαλού. Θα πρέπει να έχουν μια ορισμένη ανεξαρτησία του μυαλού. Θα πρέπει να είναι σε θέση να διαβάσει το Σύνταγμα των ΗΠΑ για τον εαυτό σας. Θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν το πώς οι "δικαστές" Ανώτατο Δικαστήριο και άλλους πολιτικούς παραβιάζουν συστηματικά το Σύνταγμα. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι σχεδόν όλοι οι δικηγόροι και λογιστές είναι δούλες των «terrocrats" - τρομοκρατικές γραφειοκράτες ή καταναγκασμού κυβερνητικούς πράκτορες.Εάν δεν μπορείτε ήδη σκέφτονται για τον εαυτό σας, θα πρέπει να μάθουν να το πράξουν. Θα πρέπει να είναι σε θέση να σκεφτεί και να κάνει ό, τι είναι αντίθετο προς την εδραιωμένη μεταξύ της οικογένειας και των φίλων σας. Θα πρέπει να γίνει η αρχή της δικής σας ζωής. Αυτά και συναφή θέματα που καλύπτονται σε πολλές άλλες εκθέσεις.
Τα καλύτερα φυλαγμένα μυστικά της IRS
 • Η δέκατη έκτη τροποποίηση , που υποτίθεται ότι δίνει το Κογκρέσο την εξουσία να συλλέγει τους φόρους εισοδήματος, δεν επικυρώθηκε ποτέ. (Για την αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία, να πάρει το βιβλίο του νόμου που δεν ήταν ποτέ από την κοινή λογική Τύπου, PO Box 1544, Billings, MT 59103.) Επιπλέον, η 16η τροποποίηση, ακόμη και εάν επικυρωθεί, είναι απλά ένα προπέτασμα καπνού δεν χορηγούν νέο φορολόγηση των εξουσιών στο Κογκρέσο. Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε το 1916 στην περίπτωση Brushaber κατά Union Pacific RR Co.. ? 240 US 1, ότι η 16η τροπολογία δεν επεκτείνει τις εξουσίες φορολόγηση του Κογκρέσου.
 • Το Σύνταγμα δεν εξουσιοδοτεί το Κογκρέσο να μεταβιβάσει οποιαδήποτε λειτουργία στο IRS.
 • Το IRS είναι προφανώς μια ιδιωτική εταιρεία εγγεγραμμένη στο Delaware.
 • Το IRS είναι η Γκεστάπο των τραπεζιτών Federal Reserve. Οι ίδιοι χορηγοί έσπρωξε την Federal Reserve Act και τη δέκατη έκτη τροποποίηση από το Κογκρέσο το 1913.
 • Ο σκοπός της IRS δεν είναι να συλλέξει τους φόρους, αλλά να ελέγχουν και να τρομοκρατούν τους ανθρώπους.
 • Είναι αμφίβολο κατά πόσον τα χρήματα που συλλέγονται από την IRS πηγαίνει προς την κυβέρνηση. Έλεγχοι που έλαβε από το IRS φαίνεται να έχουν κατατεθεί από τους τραπεζίτες της Federal Reserve, με "FRB" (για "Federal Reserve Bank") με σφραγίδα στο επιστρεφόμενων επιταγών.
 • Λόγω των περιορισμών που διατίθενται από το Σύνταγμα για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η IRS δεν έχει καμία δικαιοδοσία στις 50 πολιτείες.
 • Ο κώδικας εσωτερικού εισοδήματος δεν είναι δίκαιο.
 • Ο κώδικας εσωτερικού εισοδήματος ορίζει τον όρο "πρόσωπο" με τέτοιο τρόπο ώστε να μην ισχύει για τους περισσότερους Αμερικανούς.
 • Για τους περισσότερους Αμερικανούς, ο φόρος εισοδήματος είναι εθελοντική.
 • Το ομοσπονδιακό φόρο εισοδήματος είναι ένας έμμεσος ή φόρου κατανάλωσης. Ο τελικός αποδέκτης του εισοδήματος δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για το φόρο εισοδήματος.
 • Ο όρος «εισόδημα» είναι έτσι ορίζεται στο φορολογικό κώδικα που ημερομισθίων ή μισθών δεν αποτελούν «έσοδα».
 • Οι περισσότερες εταιρείες στην Αμερική δεν χρειάζεται να υποτάσσονται στην εφορία με οποιονδήποτε τρόπο.
 • Οι εταιρίες μπορούν να παρακρατούν μόνο τους φόρους από τα κέρδη του εργαζομένου, εφόσον ο εργαζόμενος ζητεί συγκεκριμένα την εν λόγω παρακράτηση. Κανείς δεν μπορεί να είναι νομικά αναγκασμένοι να συμπληρώσουν ένα έντυπο W4 παρακράτησης.
 • Οι εργοδότες που παρακρατούν μέρος των μισθών ή ημερομισθίων των εργαζομένων ενάντια στη θέληση του τελευταίου, να διαπράξουν κλοπή.
 • Το αμερικανικό Σύνταγμα ορίζει αποτελεσματικά "χρήμα", όπως ο χρυσός και το ασήμι - το άρθρο Ι, τμήμα 10: «Κανένα κράτος δεν μπορεί να κάνει τίποτα, αλλά σε χρυσό και ασημένιο νόμισμα προσφορά στην πληρωμή των χρεών." Ο νόμος συμφωνεί: ". Οι όροι« νόμιμο χρήμα »και« νόμιμο χρήμα των Ηνωμένων Πολιτειών »πρέπει να ερμηνεύεται υπό την έννοια χρυσό ή ασημένιο νόμισμα των Ηνωμένων Πολιτειών» (12 USC 152) Η Federal Reserve Σημείωση Δεν είναι τα χρήματα? Αυτό είναι πλαστό νόμισμα. Ως εκ τούτου, τα έσοδα στο Federal Reserve Σημειώσεις, που δεν έχουν νομική αξία, δεν είναι φορολογητέα.
 • Μπορεί να είναι ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί μπορούν να αποποιηθούν τους "ΗΠΑ Ιθαγένειας» και δηλώνουν κράτος Πολιτών, υπόκειται ούτε σε ομοσπονδιακό ούτε κρατικών φόρων εισοδήματος.
 • Υπάρχει μια νομική αρχή "άκυρη για ασάφεια." Ο φορολογικός κώδικας είναι σε πολλά μέρη τόσο αόριστη, που κανείς (συμπεριλαμβανομένων των IRS terrocrats) μπορούν να το καταλάβουν. Μια υπόθεση του 1991 το Ανώτατο Δικαστήριο διαπίστωσε ότι, αν κάποιος πιστεύει ειλικρινά ότι αυτός ή αυτή δεν πρέπει να υποβάλλουν φορολογική δήλωση και να πληρώσουν φόρο εισοδήματος, τότε το εν λόγω πρόσωπο δεν μπορεί να καταδικαστεί για κάποιο έγκλημα. Αρκετά άλλα δικαστήρια έχουν βρει αναλόγως.
 • Επίσης το 1991, η πέμπτη Περιφερειακό Εφετείο έκρινε ότι, αν κάποιος ισχυρίζεται ότι δεν υπόκεινται στον ομοσπονδιακό φόρο εισοδήματος, τότε το βάρος να αποδείξει το αντίθετο σχετικά με το IRS. Για τους περισσότερους Αμερικανούς η IRS δεν μπορεί να το αποδείξει.
 • Κατάθεση 1040 ή άλλη φορολογική δήλωση μέσω της παραίτησης από την πέμπτη τροπολογία δικαίωμα να μην ενοχοποιήσει τον εαυτό του. Η πέμπτη τροπολογία του Συντάγματος λέει ότι κανείς δεν μπορεί να υποχρεωθεί να ενοχοποιήσει τον εαυτό του ή τον εαυτό της.
 • Όλα τα βάρη IRS και κατασχέσεις είναι παράνομες.
 • Η IRS στο σύνολό της, είναι μια βίαιη, εγκληματική εκβιασμός ρακέτα με καμία νομική βάση που βασίζεται.
 • Υπάρχουν μέθοδοι για την προστασία του εισοδήματος και των περιουσιακών στοιχείων, έτσι ώστε, ανεξάρτητα από το τι κάνουν οι terrocrats IRS, καθίσταται δύσκολο για αυτούς να παραβιάζουν una μας ενέχυρο σε θέση να κατέχουν δικαιώματα ιδιοκτησίας και τους καρπούς της εργασίας μας.Ένας τρόπος είναι να χρησιμοποιήσετε Trusts.
 • Στο βιβλίο του φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής: Οι Ιστορίες πολέμου , Δικηγόρος Donald W. γόνατα εκθέτει την IRS ως χάρτινος τίγρης. Η πιθανότητα ότι κάθε άτομο θα πρέπει να διωχθούν για να μην πληρώνουν φόρους στην εφορία είναι περίπου μία στις 70.000. Η πιθανότητα ότι κάθε άτομο θα πάει στη φυλακή για να μην πληρώνουν φόρους είναι περίπου μία στις 146.000. Πιστεύω ότι αν ακολουθήσετε τις συμβουλές στο Εγχειρίδιο beat-Ο-IRS και The Pure Πακέτο εμπιστοσύνη , η πιθανότητα να έχουν πρόβλημα με την IRS πέφτει κοντά στο μηδέν.
Μία Έκκληση για Δράση
Σχεδόν πάντα η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν είναι κακό, αντισυνταγματική, ποινικά, και ιδιαίτερα καταστροφικές. Η IRS Γκεστάπο παίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση των ποινικών terrocrats στην εξουσία. Το IRS που πρέπει να εξαλειφθεί.Σύμφωνα με τα λόγια του Εισαγγελέα Donald W. MacPherson, «Το Τέρας πρέπει να καταστραφεί." Τι ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα πρέπει (εάν υπάρχουν) μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέσω της εθελοντικής ανταλλαγής για τα πολύτιμα προϊόντα και υπηρεσίες που παράγονται, επαυξημένη από εθελοντικές συνεισφορές.
Παρακαλώ κάνετε πατριωτικό καθήκον σας. Οικονομικών εαυτό σας - και αξίζει αιτίες και τα θεσμικά όργανα της επιλογής σας.Σκοπεύετε να μείνετε στο κοπάδι βοοειδών - ή να ενταχθούν στην ανθρώπινη φυλή των ελεύθερων κυρίαρχων φυσικών προσώπων;
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Είναι δυνατόν για τους Αμερικανούς να σταματήσουν νόμιμα πληρώνουν φόρους εισοδήματος; 
Είναι δυνατόν για τους περισσότερους Αμερικανούς να σταματήσουν νόμιμα πληρώνουν ομοσπονδιακών και πολιτειακών φόρων εισοδήματος. Αυτό ισχύει για τους περισσότερους Αμερικανούς που ζουν και εργάζονται στα 50 κράτη μέλη. Αυτό δεν ισχύει απαραιτήτως για τους Αμερικανούς που εργάζονται για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ή εκείνων που εργάζονται σε ομοσπονδιακές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.Το βασικό ζήτημα εδώ είναι ομοσπονδιακή αρμοδιότητα που καλύπτεται υπό αμφισβήτηση # 3. Ωστόσο, όποιος έχει συνάψει σύμβαση με την IRS να τους πληρώσει, πρέπει να εκπληρώσει την εν λόγω σύμβαση.
Πώς τα κόλπα IRS θύματα της να γίνει "ευθύνεται"
Η IRS δείτε το αυτό τον τρόπο: Με την αποστολή ενός 1040 φορολογική δήλωση στην εφορία, θα αξιολογήσει τον εαυτό σας οικειοθελώς, εσείς συναινούν στην IRS δικαιοδοσία, και γίνεστε «υπεύθυνος» για τον ομοσπονδιακό φόρο εισοδήματος.Ουσιαστικά, θα συνάψει σύμβαση με αυτούς.
Εναλλακτικά, όταν ανοίγετε τραπεζικό λογαριασμό, στην κάρτα υπογραφή σας έχετε υπογράψει κάτι σαν, «επί ποινή ψευδορκία Βεβαιώνω ότι ... Ο αριθμός που εμφανίζεται σε αυτό το έντυπο είναι σωστό αριθμό φορολογικού μητρώου μου." Η κάρτα υπογραφή (χωρίς τη γνώση σας) μπορεί επίσης να δεσμευτούν να τηρούν όλες τις τρέχουσες και μελλοντικές ρυθμίσεις IRS. Απλά με το άνοιγμα ενός τραπεζικού λογαριασμού που καταδικάζουν τον εαυτό σας να είναι μια «φορολογούμενου» και σας ορκίζομαι ότι «ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισης" σας είναι το "σωστό αριθμό αναγνώρισης του φορολογούμενου."
Με την κατανόηση αυτή, μπορείτε να μάθετε πώς να το αναιρέσετε, επειδή αυτές οι υποτιθέμενες «συμβάσεις» με την IRS δεν είναι έγκυρες - όπως εξηγείται λεπτομερώς σε άλλες φορολογικές εκθέσεις.
2. Μήπως όλοι οι Αμερικανοί πρέπει να υποβάλουν 1040 επιστρέφει; Αν όχι, το οποίο οι Αμερικανοί πρέπει να καταθέσει;
Δεν είναι όλοι οι Αμερικανοί έχουν στο αρχείο. Αμερικανοί ζουν και εργάζονται εκτός της ομοσπονδιακής δικαιοδοσίας (κυρίως στα 50 κράτη μέλη) δεν πρέπει να αρχειοθετήσει. Εκείνοι που υπόκεινται σε ομοσπονδιακή δικαιοδοσία (Washington DC, ομοσπονδιακές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, καθώς και τα εδάφη των ΗΠΑ, όπως το Πουέρτο Ρίκο, το Γκουάμ, Αμερικανική Σαμόα, και τις Παρθένες Νήσους) μάλλον πρέπει να καταθέσει. Μόλις οποιοσδήποτε Αμερικανός υπέβαλε δήλωση 1040, αυτός ή αυτή πρέπει να συνεχίσει να καταθέσει, εκτός αν αυτός ή αυτή παίρνει ειδικά μέτρα για να ανακαλέσει την «εκλογή» για να πληρώσει τους φόρους εισοδήματος. Βλέπε ερώτηση # 4.
. 3 Τι σημαίνει το Σύνταγμα των ΗΠΑ πει για ομοσπονδιακή δικαιοδοσία και πώς επηρεάζει αυτό που υπόκεινται σε ομοσπονδιακό φόρο εισοδήματος;
Δύο ρήτρες στο Σύνταγμα ορίζουν ομοσπονδιακή δικαιοδοσία:
(α) Το άρθρο Ι, τμήμα 8, το άρθρο 17: "Το Κογκρέσο θα έχει την εξουσία να ασκεί αποκλειστικά τη νομοθεσία, σε όλες τις περιπτώσεις απολύτως, πάνω από τέτοια περιοχή (που δεν υπερβαίνει τα δέκα τετραγωνικά μίλια), όπως μπορεί, με την εκχώρηση των συγκεκριμένων χωρών, και την αποδοχή του Κογκρέσου, να γίνει η έδρα της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών? και να άσκηση σαν εξουσία πάνω σε όλους τόπους που αγοράζονται από τη συγκατάθεση του νομοθέτη του κράτους στο οποίο η ίδια θα πρέπει να είναι, για την ανέγερση των φρουρίων, περιοδικά, οπλοστάσια, και άλλα ενδεής κτίρια ... »
(β) του άρθρου IV, τμήμα 3, Ρήτρα 2: "Το Κογκρέσο θα έχει την εξουσία να τα διαθέτει και να κάνει όλες τις ενδεής τους κανόνες σχετικά με το έδαφος ή άλλα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ..."
Έχω νέα για σας, παιδιά: Η εδαφική και νομοθετική αρμοδιότητα του Κογκρέσου των ΗΠΑ εκτείνεται στα δέκα τετραγωνικά μίλια της Ουάσιγκτον, στρατιωτικές εγκαταστάσεις όπου τα κράτη έχουν εκχωρήσει ρητά αρχή στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, και ΗΠΑ Εδάφη, όπως το Πουέρτο Ρίκο, το Γκουάμ, Αμερικανική Σαμόα, και οι Παρθένοι Νήσοι. Σύμφωνα, ισχύουν IRS φόροι εισοδήματος (εάν ισχύει καθόλου) σε ανθρώπους που ζουν ή / και εργάζονται σε αυτούς τους τομείς, ή που εργάζονται για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.
. 4 Μήπως το κώδικα εσωτερικού εισοδήματος σας πω συγκεκριμένα πώς να τερματίσει ή να ανακαλέσει την "εκλογή" σας να πληρώσει ομοσπονδιακού φόρου εισοδήματος;
Ενότητα 6013 (ζ), (4), ορίζει τα εξής:. «ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ - Μια εκλογή δυνάμει του παρόντος εδαφίου παύει να ισχύει το νωρίτερο από τις ακόλουθες ώρες:. (Α) ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ - Αν είτε φορολογούμενος ανακαλεί την εκλογή, ως του πρώτου φορολογικού έτους για το οποίο δεν έχει ακόμη συμβεί η τελευταία ημέρα που προβλέπεται από το νόμο για την κατάθεση της επιστροφής του φόρου σύμφωνα με το κεφάλαιο 1 . "
ΑΡΧΙΚΑ, η απάντησή μου στην ερώτηση 4 ΣΙΩΠΗΡΗ "ΝΑΙ".Πάντως, έκανα λάθος. Τα παραπάνω είναι πραγματικά ένα "ΕΚΛΟΓΗ" ΝΑ αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο από το IRS.
ΕΤΣΙ, η σωστή απάντηση στο ερώτημα 4 " ΟΧΙ! "
5. Γιατί, στη λογοτεχνία της, δεν το IRS με συνέπεια να πω ότι το ομοσπονδιακό φόρο εισοδήματος βασίζεται σε «αυτο-εκτίμηση και εθελοντική συμμόρφωση;"
IRS λογοτεχνία συχνά χρησιμοποιεί τους όρους «αυτοαξιολόγηση» και «εθελοντική συμμόρφωση." Ο λόγος για αυτό είναι ότι το ανώτερο προσωπικό IRS γνωρίζουν ότι ο νόμος δεν απαιτεί περισσότερους Αμερικανούς να υποβάλλουν δηλώσεις φόρου εισοδήματος. Ο φόρος εισοδήματος δεν ισχύει για τους περισσότερους Αμερικανούς, εκτός αν τεθεί εθελοντικά σε μια σύμβαση με την IRS. Με την συμπλήρωση, υπογραφή και υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που αρχίζει εθελοντικά σε μια σύμβαση με την IRS. Μόλις έχετε συνάψει μια τέτοια σύμβαση δεν είναι εύκολο να βγούμε από αυτό. Εταιρείες παροχής υπηρεσιών Φορολογική μείωσης παρέχουν την εξειδικευμένη υποστήριξη για να καταγγείλει τη σύμβαση.
Όπως όλες οι κυβερνητικές υπηρεσίες, η IRS έχει μια αποστολή. Η αποστολή του, όπως δημοσιεύθηκε στο Federal Register των 25 Μάρτη 1974, περιλαμβάνει: «Η αποστολή της Υπηρεσίας είναι να ενθαρρύνει και να επιτύχει τον υψηλότερο βαθμό της εθελοντικής συμμόρφωσης ..." Do IRS Επίτροποι συμφωνούν με τον εθελοντικό χαρακτήρα του ομοσπονδιακού φόρου εισοδήματος;

 • «Κάθε χρόνο, οι Αμερικανοί φορολογούμενοι υποβάλλουν εθελοντικά φορολογικές δηλώσεις τους και να κάνουν μια ιδιαίτερη προσπάθεια για να πληρώσουν τους φόρους που οφείλουν." Johnnie Walker Μ, IRS Επίτροπος, 1971, Εσωτερικών Προσόδων 1040 φυλλαδίου.
 • «Το φορολογικό μας σύστημα βασίζεται στην ατομική αυτοαξιολόγηση και την εθελοντική συμμόρφωση." Mortimer Caplin, IRS Επίτροπος, 1975 Εγχειρίδιο Εσωτερικού Ελέγχου Προσόδων.
 • "Για να είμαστε δίκαιοι με τα εκατομμύρια των φορολογουμένων που υποβάλλουν εθελοντικά, αναφέρουν το σύνολο των εισοδημάτων τους και να καταβάλουν τον οφειλόμενο φόρο ...». Jerome Kurtz, IRS Επίτροπος, 1979 Internal Revenue Ετήσια Έκθεση.
 • "Η κύρια αποστολή της IRS είναι να συλλέγει τους φόρους κάτω από ένα σύστημα εθελοντικής συμμόρφωσης." Jerome Kurtz, IRS Επίτροπος, 1980 Internal Revenue Ετήσια Έκθεση.
 • Σύμφωνα με τον Alan Stang ( Taxscam: Πώς Η IRS απάτες σας και τι μπορείτε να κάνετε γι 'αυτό ), Robert J. Μπραν, επικεφαλής των Τεχνικών Υπηρεσιών Υποκατάστημα, IRS, Washington, DC, έγραψε σε ένα «τζέντλεμαν στη Νέα Υόρκη" στις 11 Μαρτίου , 1981, "... Κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της για τη χορήγηση των ομοσπονδιακών νόμους φορολογίας εισοδήματος, η Υπηρεσία ενθαρρύνει την εθελοντική συμμόρφωση των φορολογουμένων. θέσεις εθελοντικής συμμόρφωσης για τους φορολογούμενους την αρχική ευθύνη για να αποφασίσει εάν σύμφωνα με το νόμο οφείλουν να υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις, και η ευθύνη για την καταβολή οποιουδήποτε ποσού που μπορεί να οφείλεται ... "
 • "... Να ενθαρρύνουν και να επιτευχθεί το υψηλότερο δυνατό βαθμό της εθελοντικής συμμόρφωσης ..." Harold M. Browning, IRS Περιφερειακό Διευθυντή, Χαβάη, 1984.
 • «Ας μην ξεχνάμε την ευαίσθητη φύση της εθελοντικής φορολογικής συμμόρφωσης του συστήματος ..." Λόρενς Gibbs, IRS Επίτροπος, Las Vegas Review Εφημερίδα , 18 Μαΐου 1988.
 • «Δεν θέλουμε να χάσουμε την εθελοντική συμμόρφωση ... Δεν θέλουμε να χάσουμε αυτό το στολίδι της εθελοντικής συμμόρφωσης." Fred Goldberg, IRS Επίτροπος, Χρήματαπεριοδικό, Απρίλιος, 1990.
Κατά τη διάρκεια της Ογδόντα-Τρίτο Συνέδριο το 1953, Dwight Ε Avis, επικεφαλής του αλκοόλ και του καπνού Φορολογικών Θεμάτων, Γραφείο Εσωτερικών Προσόδων, κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής τρόποι και μέσα, "Επιτρέψτε μου να επισημάνω αυτό τώρα: φόρος εισοδήματος σας είναι 100 τοις εκατό εθελοντική φόρου και του φόρου ποτό σας είναι 100 τοις εκατό επιβολή φόρου. Τώρα, η κατάσταση είναι τόσο διαφορετικές όσο νύχτα και μέρα. "
Η επιστροφή φόρου για έναν κατασκευαστή των προϊόντων καπνού λέει, "Τα στοιχεία είναι υποχρεωτική από το νόμο. (26 USC 5061, 5703)." Όλες οι υποχρεωτικές φορολογικές δηλώσεις αναφερθώ στις κυρώσεις για τη μη υποβολή, για παράδειγμα, η Αλκοολούχα Ποτά Επιστροφή φόρου αναφέρει, «... σε περίπτωση καταδίκης τιμωρείται με πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα $ 100,000.00 ..." Ελέγξτε το 1040 για το καταστατικό που λέει ότι θα πρέπει να καταθέσει , και το πρόστιμο για μη κατάθεση - δεν θα τα βρείτε.
Κογκρέσο έχει νομική υποκατάστημα της έρευνας ονομάζεται η Υπηρεσία Ερευνών του Κογκρέσου. Μια επιστολή, με ημερομηνία 26 Ιουν, 1989, από το γραφείο του γερουσιαστή Ντάνιελ Κ Ιηουγβ στη Χαβάη για ένα φορολογικό σύμβουλο Fred Ortiz αναφέρει, ότι με βάση την έρευνα που διεξάγεται από την Υπηρεσία Ερευνών του Κογκρέσου, «Τ εδώ δεν είναι διάταξη η οποία ρητά και κατηγορηματικά απαιτεί το άτομο να πληρώσει τους φόρους εισοδήματος . " [Η υπογράμμιση δική μου]
Επιτρέψτε μου να αναφέρω τρεις δικαστικές υποθέσεις που φαίνεται να υποστηρίζουν την άποψη ότι το ομοσπονδιακό φόρο εισοδήματος είναι εθελοντική:
 • "Το σύστημά μας της φορολογίας βασίζεται σε εθελοντική αξιολόγηση και πληρωμή, όχι μετά από κατάσχεση [κατάσχεση από αγωνία]." Flora v. ΗΠΑ , 362 US 145, 176 (1959).
 • Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασάφειας των νόμιμων κατασκευών, η αμφιβολία θα πρέπει να επιλυθεί προς όφελος του φορολογούμενου, όχι η κυβέρνηση. Greyhound Corp. v. ΗΠΑ , 495 F. 2d 863 (1974).
 • «Ο φορολογούμενος πρέπει να είναι υπεύθυνος για το φόρο. Υποχρέωση φόρου αποτελεί προϋπόθεση για τη ζήτηση. Απλώς, απαιτώντας την καταβολή, έστω και κατ 'επανάληψη, δεν προκαλεί την ευθύνη ... Για την προϋπόθεση της ευθύνης που πρέπει να πληρούνται, θα πρέπει να υπάρχει μια νόμιμη αξιολόγηση , είτε εθελοντικά σε ένα από το φορολογούμενο, ή ένα διαδικαστικά σωστή, από την IRS. Επειδή σύστημα φορολογίας εισοδήματος αυτής της χώρας βασίζεται στην εθελοντική αξιολόγηση, παρά κατάσχεσης [κατάσχεση από αγωνία], η Υπηρεσία μπορεί να αξιολογήσει τον φόρο μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις και σύμφωνα με τις κατάλληλες διαδικασίες. " Bothke v. Fluor Μηχανικών & Construction, Inc.,Ένατη Circuit (1983).
Η πέμπτη τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ αναφέρει: "Ουδείς δύναται ... να υποχρεωθεί σε οποιαδήποτε ποινική υπόθεση για να είναι μάρτυρας εναντίον του εαυτού του."Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο έχει αποφανθεί:
 • Η πέμπτη τροπολογία "ισχύει εξίσου για ποινικές και αστικές διαδικασίες." McCarthy v. Anderson , 266 ΗΠΑ 34.
 • "Δεν μπορεί να υπάρξει καμία αμφιβολία ότι κάποιος που υποβάλλει δήλωση ενόρκως είναι ένας μάρτυρας κατά την έννοια του [Πέμπτη] Τροποποίηση." Sullivan v. ΗΠΑ , 15 F2nd 809.
 • "Οι πληροφορίες που αποκάλυψε στην προετοιμασία και την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος είναι, για πέμπτη τροποποίηση ανάλυση, η μαρτυρία ενός" μάρτυρα "όπως αυτός ο όρος χρησιμοποιείται εδώ." Garner v. ΗΠΑ , 424 US 648.
. 6 Ποια είναι η σημασία της υπόθεσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου του 1991, μάγουλο εναντίον των ΗΠΑ ; 
μάγουλο κατά των ΗΠΑ (Νο 89 έως 658? 1991 ΗΠΑ Lexis 348? 1991 WL 422 [των ΗΠΑ]). Αυτή η υπόθεση του Ανωτάτου Δικαστηρίου αποτελεί ένα σημαντικό σημείο καμπής για εκείνους που επιδιώκουν να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους κατά την IRS. Πριν από αυτή την υπόθεση, πολλά δικαστήρια εφάρμοζαν το λεγόμενο «κανόνα του Cooley," η οποία χρησιμοποιείται αποτελεσματικά για να αποτρέψει τους ανθρώπους από την είσοδο αποδεικτικά στοιχεία για την υπεράσπισή τους σε φορολογικές υποθέσεις. Συνήθως, οι εισαγγελείς θα καταθέσει προκαταρκτικές («εκ προοιμίου») κινήσεις που απαγορεύουν κατηγορούμενοι από την είσοδο στοιχεία για να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους. Έτσι, οι περισσότερες φορολογικές διώξεις συνέβη σε φάρσα δικαστήρια καγκουρό, όπου οι κατηγορούμενοι δεν είχαν τη δυνατότητα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους!
Η απόφαση μάγουλο αλλάξει αυτό. Μεταξύ άλλων διαπίστωσε:
(α) Οι κατηγορούμενοι μπορούν να εισέλθουν αποδείξεις στην υπεράσπισή τους.
(β) Οι κατηγορούμενοι μπορούν να παρέχουν μια "καλή τη πίστει" άμυνα: αν ειλικρινά πίστευαν (άσχετα με το πόσο παράλογη η πεποίθηση) ότι δεν πρέπει να αρχειοθετήσει και να πληρώνουν φόρο εισοδήματος, τότε δεν μπορεί να είναι ένοχος για ένα έγκλημα.
7. Ποια είναι η σημασία του πέμπτου Circuit Εφετείο υπόθεση του 1991, Ramon / Dolores Πορτίγιο εναντίον Internal Revenue ; 
Ramon και Dolores Portillo ν. Επίτροπος Εσωτερικών Προσόδων.(932 F.2d 1128 [5 Cir., 1991]) Η υπόθεση μάγουλο ήταν ένα διαρρηγνύει πλήγμα για την IRS σε ποινικές υποθέσεις. Το Δικαστήριο των ΗΠΑ του Εφετείου του πέμπτου Κύκλωμα ασχολήθηκε επίσης ένα σοβαρό πλήγμα για την IRS σε αστικέςυποθέσεις. Το δικαστήριο διαπίστωσε πράγματι ότι στην περίπτωση αξιολόγησης IRS της ανεπάρκειας του φόρου, το βάρος της απόδειξης μετατοπίζεται στο IRS. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να αποδείξετε ότι μπορείτε να τους χρωστάς χρήματα.
8. Ποιοι είναι οι άνθρωποι που έχουν πολλά να φοβηθούν από την IRS;
Εκείνοι που καταθέτουν φορολογικές δηλώσεις βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Λόγω των ασαφειών του κώδικα εσωτερικού εισοδήματος είναι αδύνατο να υποβάλλουν φορολογική δήλωση, χωρίς το IRS είναι σε θέση να σας καθηλώσει για υποβολή ψευδούς δήλωσης ή τη διάπραξη της ψευδορκίας.
Οι υψηλού προφίλ ανθρώπους, όπως η Leona Helmsley, Willie Nelson, και στα τέλη του Ερυθρού Foxx, ο οποίος μπορεί να καρφωθεί ως παραδείγματα - που παρέχει ευρεία έκθεση των μέσων ενημέρωσης.
Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν το IRS-δούλη δικηγόρους ή / και λογιστές για να τους βοηθήσει στη φορολογική τους υποθέσεις.
Φορολογικές διαδηλωτές οι οποίοι σταματούν την υποβολή ή / και την πληρωμή χωρίς σωστά τερματισμό των συμβάσεών τους με την IRS.
Οι άνθρωποι που έχουν λιγότερο να φοβηθούν από την IRS είναι εκείνοι που δεν έχουν συνάψει σύμβαση με την IRS, εκείνοι που γνωρίζουν τις αδυναμίες του IRS, όσοι έχουν σωστά "αφορολόγητα" τους εαυτούς τους κάτω από την καθοδήγηση της αρμόδιας φορολογικής εταιρεία παροχής υπηρεσιών μείωσης , καθώς και εκείνοι που έχουν οργανώσει τις προσωπικές τους υποθέσεις, έτσι ώστε αυτοί δεν κατέχουν περιουσιακά στοιχεία και δεν έχουν τραπεζικούς λογαριασμούς το IRS ή άλλες κυβερνητικές πλιατσικολόγοι μπορούν να αξιοποιήσουν.
Είναι σημαντικό ότι σας εκτιμώ ότι το κώδικα εσωτερικού εισοδήματος είναι τόσο πολύπλοκη και μπερδεμένη ότι κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει. Αυτό σημαίνει πως ό, τι επιστροφή φόρου σας αρχείο μπορεί να «αποδεικνύεται» με την IRS να συνιστά απάτη και ψευδορκία.

"Λοιπόν, αυτό είναι ένα σύστημα τόσο εντελώς περίπλοκο και, τελικά, ανεξήγητο το γεγονός ότι το ήμισυ του χρόνου οι ίδιοι οι επαγγελματίες του φόρου δεν είναι σίγουροι ποιοι είναι οι κανόνες - ένα σύστημα που ακόμη και ο Άλμπερτ Αϊνστάιν φέρεται να έχει παραδέχθηκε ότι δεν μπορούσε να αρχίσει να καταλάβω Ξέρεις. , λέγεται ότι τα μαλλιά του δεν φαίνονται με αυτόν τον τρόπο μέχρι μετά βίωσε την πρώτη μορφή του φόρου. » - Ronald Reagan, 1985.
Κάθε χρόνο από το 1987 Χρήματα περιοδικό έχει τρέξει ένα διαγωνισμό στον οποίο 50 φόρου που συντάσσουν ολοκλήρωση της ομοσπονδιακής φορολογίας εισοδήματος για μια υποθετική οικογένεια. Το 1988 υπήρχαν δέκα σωστές αποδόσεις, το 1989, δύο το 1990 ένα, και το 1991 μηδενικό. Για το φορολογικό έτος 1991, η "φορολογική στόχος" ήταν 26.619 δολάρια - το ποσό του φόρου για μια σωστή φορολογική δήλωση. Δεν είναι ένα από τα επαγγελματικού φόρου που συντάσσουν είχε δίκιο. Στο χαμηλό άκρο, ένα φορολογικό προπαρασκευαστή υπολογισμό του φόρου που οφείλεται ως 16.219 δολαρίων. Ξόδεψε 25 ώρες στη δουλειά και χρεώνονται ένα ποσό $ 750. Στο υψηλό ακραία, άλλο επαγγελματικό φόρο παρασκευαστή υπολογισμό του φόρου που οφείλεται ως 46.564 δολαρίων. Του πήρε 40 ώρες και θα χρεώνονται € 3.000.
Οι αγωνιζόμενοι οι ίδιοι φανταστικός προφανώς ως ειδικός φόρος που καταρτίζουν, και έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια για να κερδίσει το πρώτο βραβείο. Αποτελούνταν κυρίως από επαγγελματίες ΔΔ και πρώην πράκτορες IRS. Εάν πάρετε έγγραφα και τα αρχεία σας σε δύο «επαγγελματικού φόρου που συντάσσουν,« θα μπορούσε κανείς να υπολογίσει το φόρο σας ως $ 16,000, και το άλλο ως $ 46,000! Περιττό να πω πια;
Σημειώστε ότι αν είχε προσλάβει οποιοδήποτε από αυτούς τους επαγγελματίες για να προετοιμάσει τη φορολογική σας δήλωση, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να ήταν δίωξη για απάτη και ψευδορκία. Ούτε ένας από αυτούς έχει δίκιο
9. τα οποία τα 6 βιβλία πρέπει να διαβάσετε για να καταλάβετε το IRS και να το νικήσει με ασφάλεια; (Πού μπορείτε να τους πάρετε;)
 1. Κογκρέσσου Γιώργος Hansen: Για να καταπιέζουν το λαό μας: Η IRS και η κυβέρνηση της κατάχρησης εξουσίας (Θετική Εκδόσεις, Box 23560, Washington DC 20024).
 2. Donald W. MacPherson: Φορολογική απάτη και φοροδιαφυγή: Οι Ιστορίες πολέμου (τηλέφωνο 1-800-beat-IRS).
 3. Μιτς Modeleski: Η Ομοσπονδιακή Ζώνη: Σπάσιμο του Κώδικα Εσωτερικών Εσόδων (Λογαριασμός για την Καλύτερη CΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, c / o PO Box 6189, San Rafael, Καλιφόρνια Δημοκρατία, PZ 94903-0189 / ΑΝΣ).
 4. Irwin Α Schiff: Το μεγαλύτερο Con: Πώς Κυβέρνηση Μπορείτε fleecing (Ελευθερία Βιβλία, 60 Skiff St # 300, Hamden, CT 06517).
 5. Irwin Α Schiff: Η Ομοσπονδιακή Mafia: Πώς παράνομα Επιβάλει και παράνομα εισπράττει φόρους εισοδήματος(Ελευθερία Βιβλία, 60 Skiff St # 300, Hamden, CT 06517).
 6. Alan Stang: Φορολογική Απάτη: Πώς η IRS απάτες σας και τι μπορείτε να κάνετε γι 'αυτό (Mount Sinai Τύπου, Ερευνών Εκδόσεις, PO Box 84902, Phoenix, AZ 84902).
10. Είναι δυνατόν για ένα ενημερωμένος πολίτης σε νόμιμα και με ασφάλεια τρέξει δαχτυλίδια γύρω από το IRS ;
Ναι. Ο ενημερωμένος πολίτης μπορεί να νικήσει τα εσώρουχα από το IRS. Η καλύτερη στρατηγική θα μπορούσε να είναι απλώς "εξαφανίζονται" όσο το IRS αφορά - βλέπε Έκθεση # 16C: US έκπτωση φόρου Υπηρεσίες . Για επιπλέον ασφάλεια, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσετε Trusts διασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων. Μπορεί επίσης να θέλετε να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικά τραπεζικές υπηρεσίες, καθώς θα καθίστανται πλέον διαθέσιμες και πιο πρακτικό.

"Το μυαλό σας θα μούσα για την τρομοκρατία:" Πού είναι εκείνος που υπολογίζεται; Πού είναι η μία που ζύγιζε το αφιέρωμα; Πού είναι η μία που υπολογίζονται τους πύργους "Δεν θα πρέπει πλέον να δείτε τα θρασείς ανθρώπους, οι άνθρωποι της μια σκοτεινή ομιλία που δεν μπορεί να κατανοήσει, τραυλισμός σε μια γλώσσα που δεν μπορείτε να καταλάβετε.";
- Ησαΐας 33, στίχοι 18-19.
«Για να τεθούν με το ένα χέρι τη δύναμη της κυβέρνησης σχετικά με την περιουσία του πολίτη, και με το άλλο να το παραχωρήσει σε ιδιώτες ευνοημένες ... είναι, ωστόσο,ληστεία , επειδή γίνεται κάτω από τις μορφές του δικαίου και καλείται φορολογία. "

- ΗΠΑ Ανώτατο Δικαστήριο - Δάνειο Association κατά Topeka (1874)..
"Σε μια πρόσφατη συνομιλία με έναν υπάλληλο στην υπηρεσία εσωτερικού εισοδήματος, ήμουν έκπληκτος όταν μου είπε ότι," Αν οι φορολογούμενοι αυτής της χώρας ανακαλύψουν ότι η IRS λειτουργεί σε 90% μπλόφα, ολόκληρο το σύστημα θα καταρρεύσει "."
- Γερουσιαστής Henry Bellmon, 1969.
ΠΗΓΗ:
http://www.mind-trek.com/practicl/tl16a.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου