Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΘΟΝΙΟΙ

Basilis Drosos


Ο Μέγιστος των Ελλήνων Αλέξανδρος, πέραν των γνωστών ασιατικών λαών, τους οποίους επιτυχώς αντιμετώπισε ή έπεισε να αποδεχθούν την εκπολιτιστικήν του προσπάθεια, ήλθε σε πολεμικήν αντιπαράθεσιν και με λαούς ΥΠΟΧΘΟΝΙΟΥΣ!

Αυτό δεν αποτελεί δοξασία! Είναι μία πραγματικότης, η οποία μαρτυρείται και από τις αρχαίες πηγές.
Συγκεκριμένα ο ιστορικός μας και ηθικολόγος Πλούταρχος, ο οποίος διετέλεσε και διά βίου ιερέας των Δελφών, στο έργον του «Περί της Αλεξάνδρου τύχης ή αρετής», αναφέρει λιτά αλλά εύστοχα και χωρίς περιθώρια παρερμηνείας τα ακόλουθα:
«…..Καί βάθεσι χιόνων κατακεχωσμένα έθνη και ΠΟΛΕΙΣ ΥΠΟ ΓΗΝ ΕΝΔΕΔΥΚΥΪΑΣ ΔΙΩΡΥΞΕ, καί θάλασσαν μαχομένην έπλευσε, καί θίνας ανύδρους τας Γεδρωσίων καί Αραχωσίων οδεύων εν θαλάττη πρότερον ή εν γή φυτόν είδεν….»
«¨….Κι ακόμη πέρασε και ήλθε σε λαούς που ζούσαν χωμένοι στο χιόνι και ΕΣΚΑΨΕ ΚΑΙ ΕΦΘΑΣΕ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΗΝ, και σε θάλασσες τρικυμιώδεις έπλευσε και θίνες άνυδρες στις χώρες των Γεδρωσίων και των Αραχωσίων όδευσε, προτού δει φυτόν, όχι στην γην, αλλά στην θάλασσαν…»
(Πλουτάρχου: Ηθικά «Περί της Αλεξάνδρου τύχης ή αρετής» Λόγος Β΄ 9.1-5)

ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ
(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ)

ΠΗΓΗ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1594227460806388&set=a.1390991921129944.1073741828.100006574481034&type=1&theater

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου