Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2015

Η ΤτΕ , το Τ.Χ.Σ. , οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς Ελληνικών Τίτλων και τα υπό έρευνα χρέη ΤΟΥΣ!


Viky Charalambous
30 Δεκεμβρίου 2014

Μετά από ενδελεχή έρευνα, τα αποτελέσματα δυστυχώς είναι όπως φαίνονται στον πίνακα που επισυνάπτεται. 

Το σύνολο των εγγυήσεων/ χρηματοδοτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου από την 01.01.2008 μέχρι τις 20.09.2012 και υλοποίηση πρόσθετων διατάξεων μέχρι το 17.09.2014.

(Σημ. Τα στοιχεία από 11 - 29 φαίνεται ότι συμπεριλαμβάνονται κάτω από τις διατάξεις του ν. 2723/2008 αλλά δεν είναι καθαρό εάν τα ποσά αυτά δεν είχαν χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν. Χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος στους ισολογισμούς για εξακρίβωση..)
..................................................................................................................................................
Ενώ ήταν επιτακτική η ανάγκη να ληφθεί εμπράγματη κάλυψη για τις εγγυήσεις του Δημοσίου προς τις τράπεζες για την κάλυψη των επισφαλειών και του ρίσκου που μπορούσε να επέλθει στο Κράτος με το να εκχωρήσουν εγγυήσεις/ χρηματοδοτήσεις προς τις τράπεζες, η κυβέρνηση και πάλι δεν θεώρησε αναγκαίο να ληφθούν εγκαίρως μέτρα!
Αντιθέτως, κατόπιν "εορτής", αφού απομειώθηκαν οι αξίες των τραπεζών, το κράτος αναγκάστηκε εκ νέου να τις χρηματοδοτήσει δια μέσου του ΤΧΣ.
Όμως τη συγκεκριμένη στιγμή χρηματοδότησε και κεφαλαιοποίησε τις τράπεζες με τιμή υψηλότερη της δεδηλωμένης τότε αξίας κατά μετοχή και με πτωτική κίνηση και προοπτική και έτσι επιτεύχθηκε στο ν' αγοράσουν οι μετοχές σε τιμή υψηλή για τη συγκεκριμένη περίοδο, καταστώντας με αυτή την πράξη τη μετέπειτα πώληση σε ανώτερη τιμή προς τους νέους "επενδυτές", ανέφικτη...
Έτσι σημειώνεται και πάλι μια προδιαγεγραμμένη εξέλιξη του "Dilution" των αξιών των μετοχών φέροντας νέα και υποχρεωτική ζημιά στα ταμεία του ΤΧΣ και άρα του Κράτους (εγγυητή και απορροφώντος) και άρα με επιβάρυνση όλων ημών.. 
Αριθμ. 16736/ΕΓΔΕΚΟ 2579/2009 -ΦΕΚ 588 Β/31-3-2009 Διαδικασία λήψης δανείων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου από τις Δημόσιες Επιχειρήσεις του Κεφαλαίου Α΄ ν. 3429/2005.
Άρθρο 5
Για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς πιστωτικά ιδρύματα για τη δανειοδότηση των δημοσίων επιχειρήσεων δύναται να ζητηθούν κατά την κρίση του εγγυητή α) επαρκείς ασφάλειες, όπως εγγραφή υποθήκης υπέρ του Δημοσίου επί ακινήτων τους, εκχώρηση πόρων και δικαιωμάτων και β) προμήθεια μέχρι 2% επί του εκάστοτε εγγυημένου ποσού.
Τα ανωτέρω θα καθορίζονται κάθε φορά στην απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής ΔΕΚΟ και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία παρέχεται η εγγύηση.

..................................................................................................................................................

Ομάδα των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου κατόπιν αδείας της ΤΤΕ.
1. «ALPHA BANK SA»
2. «BANCA IMI SPA»
3. «BARCLAYS BANK PLC»
4. «BNP PARIBAS SA»
5. «CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD»
6. «CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LTD»
7. «DEUTSCHE BANK AG»
8. «EUROBANK ERGASIAS SA»
9. «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ»
10. «GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK»
11. «HSBC BANK PLC»
12. «INGBANKNV»
13. «JP MORGAN SECURITIES PLC»
14. «MERRILL LYNCH INTERNATIONAL»
15. «MORGAN STANLEY & Co. INTERNATIONAL PLC»
16. «NOMURA INTERNATIONAL PLC»
17. «ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC»
18. «SOCIETE GENERALE»
19. «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ»
20. «UBS LTD»
21. «UNICREDIT SPA»
..................................................................................................................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου