Κυριακή, 8 Μαρτίου 2015

Barouf-άκης vs Europe ή/or vs United Nations ?Άξιος ο  μάχιμος - μοτοσυκλετιστής Υπουργός οικονομικών μας… 

Άξιο και το στυλ της κόκκινης λωρίδας που λάνσαρε σε όλη την υφήλιο.

Άξιος που παλεύει με τα θεριά της Ευρώπης και λυπάται τον Γερμανό φορολογούμενο που στερείται τον οβολό του για τον Έλληνα.  

Και μην κοιτάτε το Φ.Ε.Κ. (σελ 1789) της δανειακής σύμβασης που η Γερμανία φανερώνεται μόνο ως εγγυητής-συντονιστής…. μην κάνετε τους Αντίνοους γιατί για να το λέει ο άξιος υπουργός μας κάτι θα ξέρει.  


Προφανώς ανόητοι και το Δ.Ν.Τ. στο οποίο είμαστε μέλη όπως ο ίδιος ομολόγησε , δεν θα έχει αποθεματικά κεφάλαια και θα δανείζεται από τους φορολογούμενους. Ή μπορεί οι μερίδες που φαίνονται στο ΦΕΚ 315/1945 να είναι διακοσμητικές, δίχως παράγωγα όπως και η κόκκινη λωρίδα που μας έκανε εθνικά υπερήφανους.

Έλληνες ο Barouf-άκης παλεύει να σώσει την Ελλάδα ως μόνος ‘καβαλάρης’!! Και ξέρετε γιατί;; Γιατί κανένας δεν τον ενημέρωσε πως όλος ο πλανήτης μέσω του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών έχει αποφασίσει την αναδιάρθρωση των χρεών όλων των αναπτυσσόμενων χωρών. Ήταν όμως μόλις τον περασμένο Σεπτέμβρη και εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε ακόμα καλοκαίρι που σημαίνει πως έχουμε ηθική υποχρέωση  να ενημερωνόμαστε από τις ξαπλώστρες για νέα trends ή να ονειρευόμαστε τυχόν “γέφυρες” που θα μας συνδέσουν με άλλες παραλίες δωρεάν και για πάντα.

Ok…του ξέφυγε! 

Και σε αυτόν και στην αντιπολίτευση και φυσικά στην τότε κυβέρνηση, να παραστεί σε ένα τόσο ασήμαντο συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών. 
Τώρα όμως θα του το θυμίσουμε εμείς και θα δώσουμε στον άξιο υπουργό μας χρόνο και χώρο για περαιτέρω βελτιώσεις.


Διάβασε υπουργέ μας …και τα Ηνωμένη Έθνη 'μαλώνουν' τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τα όργανα του Bretton Woods που οι ελεεινοί  προκάτοχοι σου χαρακτήριζαν ως ληγμένα και ανύπαρκτα.  Μεταφράζουμε για σένα τον άξιο Υπουργό: 

  Τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της καθιέρωσης ενός συνόλου σαφέστατων αρχών για τη διαχείριση και την επίλυση των οικονομικών κρίσεων που θα λαμβάνουν υπόψη την υποχρέωση των πιστωτών μιας χώρας να ενεργούν με καλή πίστη και με συνεργατικό πνεύμα για την επίτευξη μιας ομόφωνης αναδιάταξης του χρέους των κυρίαρχων κρατών-μελών.

  Αναγνωρίζει ότι οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης του χρέους θα πρέπει να έχουν ως πυρήνα τους τον καθορισμό της πραγματικής ικανότητας πληρωμής, έτσι ώστε να μην επηρεάζουν δυσμενώς την οικονομική ανάπτυξη και την ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων που τέθηκαν στο  Millennium Development Goals,  τους στόχους για βιώσιμη ανάπτυξη και τους αναπτυξιακούς στόχους της ατζέντα 2015.

Τονίζει ότι ,   στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους  η σταδιακή ανάπτυξη και  κωδικοποίηση του διεθνούς δικαίου είναι αναγκαία προκειμένου να καταστεί ως αποτελεσματικότερο μέσο για την υλοποίηση των σκοπών και των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών δίνοντας μεγαλύτερη σημασία στο ρόλο του όσον αφορά τις  σχέσεις ανάμεσα στα  Κράτη μέλη

1. Τονίζει την ιδιαίτερη σημασία μιας  έγκαιρης, αποτελεσματικής, ολοκληρωμένης και διαρκούς  λύσης  για τα προβλήματα χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών, προκειμένου να  προωθηθεί η οικονομικής τους μεγέθυνση και  ανάπτυξη .

2. Ζητά  την εντατικοποίηση των προσπαθειών για την πρόληψη των κρίσεων χρέους με την ενίσχυση των διεθνών  χρηματοδοτικών μηχανισμών  για την πρόληψη και την επίλυση κρίσεων  σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, με σκοπό την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων σε όλα .

3. Καλεί όλα τα κράτη μέλη και το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, και προσκαλεί τα θεσμικά όργανα του Bretton Woods και του ιδιωτικού τομέα, να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα και δράσεις για την υλοποίηση των δεσμεύσεων, συμφωνιών και αποφάσεων των σημαντικότερων  συνεδρίων  και συνόδων  κορυφής των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως εκείνων που σχετίζονται με το ζήτημα της διατήρησης  του εξωτερικού χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών.

4. Αναγνωρίζει το ρόλο των Ηνωμένων Εθνών και των διεθνών  χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων σύμφωνα με τις αντίστοιχες εντολές τους, και τους ενθαρρύνει να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις παγκόσμιες προσπάθειες για βιώσιμη  ανάπτυξη και ανθεκτική λύση στο πρόβλημα του χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών.

5. Αποφασίζει να εκπονήσει  και να εγκρίνει  μέσω μιας διαδικασίας  ενδο- διακυβερνητικών διαπραγματεύσεων , ως θέμα προτεραιότητας κατά  την εξηκοστή ένατη σύνοδό της, ένα πολυμερές νομικό πλαίσιο για τις διαδικασίες αναδιάρθρωσης  του  δημοσίου χρέους με σκοπό, μεταξύ άλλων, να αυξηθεί  η αποτελεσματικότητα, η σταθερότητα και η  προβλεψιμότητα  του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος ώστε να επιτευχθεί βιώσιμη, δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη και σύμφωνα με τις εθνικές συνθήκες και προτεραιότητες.

6. Επίσης αποφασίζει να καθορίσει τις λεπτομέρειες για τις  ενδο-διακυβερνητικές διαπραγματεύσεις και την υιοθέτηση του κειμένου του πολυμερούς νομικού πλαισίου κατά το κύριο μέρος της  εξηκοστή ένατης συνεδρία, πριν από το τέλος του 2014.


Δεν είσαι μόνος Barouf-άκη, κάποιοι έχουν χτίσει ήδη γέφυρες.Προχώρα!  
Παραπομπές: 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου