Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

ΑΘΗΝΑ, Η ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ


Αρωγός και σύμμαχος των Ηρώων και των μαχομένων Ελλήνων η θεά Αθηνά, είναι πάντοτε παρούσα στους αγώνες τους, με την Σοφίαν και το Δόρυ της, καλύπτοντας τους άξιους της ευνοίας της με την προστατευτικήν της Αιγίδαν:

– Συμβουλεύει τον Περσέα με ποίον τρόπον θα αποκεφαλίσει την Μέδουσα.
– Δίδει στον Βελλεροφόντην τους χαλινούς διά να χαλιναγωγήσει τον Πήγασον.
– Δίδει στον Ηρακλή τα κύμβαλα διά να τρομάξει τις Στυμφαλίδες όρνιθες.
– Συμβουλεύει τους Αργοναύτες στην κατασκευήν της Αργούς.
– Βοηθά τους Έλληνες στον Τρωϊκόν Πόλεμον, ιστάμενη στο πλευρόν του
Διομήδους, του Αχιλλέως και του Οδυσσέως.
– Συνοδεύει τον Τηλέμαχον, με την μορφήν του Μέντορος, στην αναζήτησιν του
πατρός του.
– Συμπαρίσταται στον Οδυσσέα, με την μορφήν του Μέντη στην επιστροφήν του στην Ιθάκην και στον αγώνα του να εξοντώσει τους μνηστήρες.
– Σώζει την πόλιν της Λίνδου από την πολιορκία των Περσών το – 490.
– Σώζει την πόλιν των Αθηνών από την επίθεσιν των Γότθων του Αλάριχου το 396.
Μόνη προϋπόθεσις της παροχής της βοήθειάς της, είναι η έμπρακτος επίκλησίς της, διά της συμμετοχής των Ελλήνων στους αγώνες της Ελευθερίας και του Δικαίου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ
(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου