Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

ΟΙ ΜΕΛΑΜΠΟΔΙΔΕΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ

Ο Αμφιάραος, δισέγγονος του Μελάμποδος, εγέννησεν εκ της Εριφύλης τον Αλκμαίωνα, τον Αμφίλοχον, την Ευρυδίκην και την Δημώνασσαν. Είχεν όμως και άλλους τρείς υιούς, χωρίς να είναι εξακριβωμένον αν η μητέρα των ήτο ή όχι η Εριφύλη. Οι υιοί του αυτοί ήσαν ο Τιβούρτος, ο Κάτιλλος και ο Κοίρανος.

Κατά την εποχήν του Τρωϊκού πολέμου, στον οποίον εκ των Μελαμποδιδών έλαβεν μέρος ο Αμφίλοχος, οι τρεις αυτοί υιοί του Αμφιαράου ήλθαν στην Ιταλίαν και ίδρυσαν πόλιν, την οποίαν ονόμασαν Τιβούρτον (Tivurti), από το όνομα του Τιβούρτου, του ενός εξ αυτών, ενώ το όρος το οποίον εκτείνετο, επάνω από αυτήν, ονομάσθη Κάτιλλον όρος.
Η πόλις αυτή είναι το σημερινόν Τίβολι (Tivoli), στην επαρχίαν της Ρώμης, κτισμένον περίπου 30 χλμ ανατολικά της Ρώμης, στους καταρράκτες του ποταμού Ανιένε, το οποίον υπήρξεν θέρετρον των Ρωμαίων αυτοκρατόρων και στο οποίον ο αυτοκράτωρ Αδριανός έκτισεν την θερινήν του έπαυλην (Villa Adriana).
Την πληροφορίαν του εποικισμού αυτού από Έλληνες του γένους του Μελάμποδος, μας μεταφέρει ο Αθανάσιος Σταγειρίτης στον Δ΄ τόμο του έργου του «Ωγυγία ή Αρχαιολογία».
[Φωτογραφίες από την έπαυλη του Αδριανού (Villa Adriana), όπως σώζεται σήμερον].

10/3/2015
ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ
(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ)
·


ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου