Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

ΟΡΦΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Basilis Drosos
Κλύθί μευ, ώ βασίλεια, Διός πολυώνυμε κούρη,
Τιτηνίς, βρομίη, μεγαλώνυμε, τοξότι, σεμνή,
πασιφαής, δαδούχε, θεά Δίκτυννα, λοχείη,
ωδίνων επαρωγέ καί ωδίνων αμύητε,


λυσίζωνε, φίλοιστρε, κυνηγέτι, λυσιμέριμνε,
εύδρομε, ιοχέαιρα, φιλαγρότι, νυκτερόφοιτε,
κλεισίη, ευάντητε, λυτηρίη, αρσενόμορφε,
ορθίη, ωκυλόχεια, βροτών κουροτρόφε δαίμον,
αγροτέρη, χθονίη, θηροκτόνε, ολβιόμοιρε,
ή κατέχεις ορέων δρυμούς, ελαφηβόλε, σεμνή,
πότνια, παμβασίλεια, καλόν θάλος, αιέν εούσα,
δρυμονία, σκυλακίτι, Κυδωνιάς, αιολόμορφε.
Ελθέ, θεά σώτειρα, φίλη, μύστησιν άπασιν,
ευάντητος, άγουσα καλούς καρπούς από γαίης
ειρήνην τ' ερατήν καλλιπλόκαμον θ' υγίειαν.
Πέμποις δ' εις ορέων κεφαλάς νούσους τε καί άλγη.
Άκουσέ με, ώ βασίλισσα, κόρη του Διός με τα πολλά ονόματα,
Τιτανίδα, που είσαι θορυβώδης, ένδοξη τοξότρια, σεμνή,
που λάμπεις σ’ όλους, και κρατάς λαμπάδα, εσύ η θεά Δίκτυννα, που προστατεύεις τις γεννήσεις,
που βοηθάς στους πόνους των τοκετών, ενώ εσύ αγνοείς αυτούς τους πόνους,
εσύ λύνεις τις ζώνες, αγαπάς τον οίστρο, είσαι κυνηγός, μας απαλλάσσεις από τις φροντίδες,
τρέχεις πολύ, τοξεύτρια, φίλη των αγροτών, που περιφέρεσαι κατά την νύχτα,
καταφύγιο των βασανισμένων, καταδεκτική, λυτρώτρια με αρσενική μορφή,
ορθή, που επιταχύνεις τους τοκετούς, θεά που τρέφεις τα παιδιά των ανθρώπων,
αγρότισσα, γήϊνη, φόνισσα των θηρίων, καλότυχη,
εσύ κατέχεις τα δάση των βουνών, τοξεύεις τα ελάφια, είσαι η σεμνή,
σεβαστή, βασίλισσα των πάντων, είσαι πάντα το ωραίο βλαστάρι (του Διός),
συχνάζεις στους δρυμούς, προστάτιδα των σκύλων, Κυδωνιάς, με τις ποικίλες μορφές.
Έλα, ώ θεά, για την σωτηρία μας, φίλη σε όλους τους μυημένους,
ευκολοπλησίαστη, που φέρνεις ωραίους καρπούς από την γη,
την αξιαγάπητη ειρήνη και την ομορφοπλόκαμη υγεία.
Είθε να απομακρύνεις στις κορυφές των βουνών τις ασθένειες και τους πόνους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου