Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Ν.ΖΗΛΑΝΔΙΑ!

Οι μακρινοί αυτόχθονες Μαορί της Νέας Ζηλανδίας αγωνίστηκαν, διεκδίκησαν και τελικά απέκτησαν  όλα τα προνόμια που απορρέουν από την Διακήρυξη  των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα δικαιώματα των Αυτοχθόνων Λαών (διακήρυξη για Μαορί αυτόχθονες )Εκπροσωπώντας τώρα πια τα ήθη , τις γνώσεις, τις παραδόσεις και τον πολιτισμό τους μέσα στο κοινοβούλιο και αδράτοντας  την προσφορά  της άτοκης χρηματοδότησης με εγγυήσεις του Αρτέμη Σώρρα .., ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ , ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ. 


Ανακαλύψαμε τον ιστότοπο ενός Οργανισμού δωρεάν Νομικής βοήθειας σε όλη την επικράτεια της Aotearoa και μεταφέρουμε κάποια αποσπάσματα:

Υπάρχουν δύο κατηγορίες για την γη των Μαορί. Η γη της ιδιοκτησίας-κυριότητας και η εθιμική  (κανονική) γη των Μαορί.  (διευκρινίσεις εδώ)

Η γη της ιδιοκτησίας-τίτλων
Αυτή είναι η γη όπου τα εθιμικά συμφέροντα  των Μαορί  έχουν μετατραπεί σε πλήρη τίτλο κυριότητας  από το  ομοσπονδιακό  δικαστηρίο,  ή από τους προκατόχους του με κανονισμό πλήρους κυριότητας . Αυτή η γη ως εκ τούτου  δεν άνηκε ποτέ σε  άλλη  ιδιοκτησία πέρα αυτήν των Μαορί . Το μεγαλύτερο μέρος της ιδιοκτησιακής  γης των Μαορί  δημιουργήθηκε από τα Δικαστήρια του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα, ως μέρος μιας εκστρατείας να μετατραπεί η κοινή(ή αλλιώς κοινοτική) γη σε προσωπικούς μεμονωμένους τίτλους. Αυτή η κατηγορία γης εξακολουθεί να  ανήκει στην συνολική γη των Μαορί μέχρι το Δικαστήριο να αλλάξει τα δεδομένα.

Σήμερα, σχεδόν όλα η γη των Μαορί είναι γη ιδιοκτησίας. Υπάρχουν περίπου 1,47 εκατομμύρια εκτάρια ιδιόκτητης γης Μαορί, που αποτελούν περίπου το πέντε τοις εκατό του συνόλου της γης στην Aotearoa

Εθιμική  γη
Αυτή είναι η γη που κατέχεται από Μαορί σύμφωνα με το Tikanga ( δηλ. αρχές , αξίες , έθιμα, πρωτόκολλα συμπεριφοράς) και που ποτέ δεν μετατράπηκε σε ιδιόκτητη γη από τα Δικαστήρια, έτσι ώστε  οι Μαορί να έχουν τον ίδιο τίτλο με αυτόν που είχαν το 1840. Είναι ελάχιστη η γη που ανήκει σε αυτήν την κατηγορία.

Γενικές εκτάσεις που ανήκουν σε Μαορί
Οι “γενικές εκτάσεις” αναφέρονται στις εκτάσεις για τις οποίες υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας και στην κατηγορία αυτή ως γενική νοείται η γη που ανήκει είτε σε έναν Μαορί ή σε ένα γκρουπ ανθρώπων που στην πλειοψηφία τους είναι Μαορί.

Αυτό ήταν ένα δείγμα του κεφαλαίου του συνδέσμου που αποσαφηνίζει τις κατηγορίες στις οποίες ανήκει η γη του Έθνους τους. Πιο συγκεκριμένα εξηγεί και αναλύει:

1.Τις διαφορετικές κατηγορίες για την γη τους και πως μπορεί να υλοποιηθεί αλλαγή στην κατηγορία.
2. Τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το αρμόδιο δικαστήριο για θέματα γής , πως κανείς μπορεί να αιτηθεί μια ρύθμιση από το δικαστήριο ή ακόμα και να προσβάλλει μια παλαιότερη ρύθμιση αυτού.
3. Πως μπορεί να μεταφερθεί μια ιδιοκτησία των Μαορί , είτε λόγω θανάτου του ιδιοκτήτη είτε λόγω πώλησης η δωρεάς της γης και τους περιορισμούς που εφαρμόζονται σε τέτοιες υποθέσεις.
4. Τις διαφορετικές δομές διαχείρισης που πολλοί ιδιοκτήτες γης μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να πάρουν αποφάσεις σχετικά με την γη και την χρήση αυτής , αλλά και πώς να στήσουν αυτά τα μοντέλα διαχείρισης.  (βλ. πιστοποιητικό διοίκησης οπού για να αποκτήσει κανείς πρέπει πρώτα να εξασφαλίσει την σχετική γνωση για τα πρωτόκολλα και τις αξίες του έθνους)
5.Την ανοικοδόμηση και την κατοχή της γης των Μαορί , συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για νόμους που εκδόθηκαν από το αρμόδιο δικαστήριο , τους περιορισμούς των τοπικών συμβουλίων και ένα ιδιαίτερο χρηματοοικονομικό σύστημα δανεισμού με την ονομασία kāinga whenua 
6. Το μοίρασμα (διαχωρισμό ) της γης , αν ένας ιδιοκτήτης επιθυμεί να ξεχωρίσει το μερίδιο του από τους άλλους ιδιοκτήτες , καθώς και άλλους τρόπους με τους οποίους το δικαστήριο μπορεί να βελτιώσει τον τίτλο της γη , όπως με το να συνδυάζει ξεχωριστούς τίτλους.

Το κύριο νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο βρίσκουν εφαρμογή τα παραπάνω είναι το  Te Ture Whenua Maori Act 1993 Maori Land Act 1993 

Αυτό που είναι αξιοσημείωτο σε όλη αυτήν την προσπάθεια αναγέννησης και ανασυγκρότησης του Έθνους , είναι οι δωρεάν Κοινοτικές Νομικές Βιβλιοθήκες - Community Law Library οι οποίες χωρίζονται σε τρία επίπεδα. Στο κεφάλαιο αυτό λοιπόν διαβάζουμε πως υπάρχει : 

To Know Level  αυτό το επίπεδο παρέχει νομικές πληροφορίες και απαντήσεις σε νομικά ζητήματα. Αυτές οι πληροφορίες δύνανται να είναι σύντομες αλλά και μέρος μιας μεγαλύτερης πηγής πληροφοριών.
Το Teach Level που περιλαμβάνει διδακτέες πληροφορίες. Μπορείς να απευθυνθείς στο Κοινοτικό Κέντρο της περιοχής σου και να ζητήσεις να έλθει κάποιος στην κοινότητα σου να διδάξει αυτές τις πληροφορίες ή να τις χρησιμοποιήσεις για να διδαχθείς ο ίδιος ή να διδάξεις άλλους.
Το Change Level που περιέχει πληροφόρηση που έχει δημιουργηθεί από τον  Κοινοτικό νόμο για συγκεκριμένες περιοχές και αφορά στοιχεία που χρήζουν μεταρρύθμισης. Εδώ μπορεί κανείς να βρει τι λένε τα νομικά κέντρα της χώρας για ένα συγκεκριμένο ζήτημα και να συμμετάσχει στην υλοποίηση της απαιτούμενης αλλαγής του νόμου.

Ο λόγος αυτής της προσπάθειας μετάδοσης της γνώσης είναι ο εξής:

«Παρέχοντας νομική εκπαίδευση , πληροφόρηση και νομική μεταρρύθμιση, ο Κοινοτικός νόμος, επιδιώκει αρχικά να αποτρέψει την δημιουργία  προβλήμάτων από παρανομία. Στην περίπτωση ύπαρξης και δημιουργίας προβλημάτων ο Κοινοτικός Νόμος ενισχύει και διευκολύνει την λύση του δικού σου νομικού ζητήματος προτού γίνει πιο σοβαρό. Εργαζόμαστε μαζί σας για να σταματήσουμε την κλιμάκωση του προβλήματος που καθιστά την επίλυση του δυσκολότερη και πιο ακριβή. »
Αυτές είναι φωτογραφίες απο την γη των Μαορι.

Μήπως έχει έρθει η ώρα να αναθεωρήσουμε έννοιες όπως Πολιτισμός, Πρόοδος, Ανάπτυξη;; Μήπως ήρθε η ώρα να μελετήσουμε τον πραγματικό μας  ΠΛΟΥΤΟ και να τον διαφυλάξουμε     ακέραιο για τις επόμενες γενεές ;;;


Μερικοί σύνδεσμοι για περαιτέρω έρευνα :
Παραπομπές συνδέσμων:
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου