Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2015

ΣΥΜΠΛΗΓΑΔΕΣ ΠΕΤΡΕΣ

«….Αυτάρ οι Φινήος Αγηνορίδαο λιπόντες αύλιν,
 υπέρ μέγα λαίτμα θαλάσσης εξικόμεσθα αγχού Κυανέαις πέτραις, ας μοί ποτε μήτηρ ημετέρη κατέλεξε περίφρων Καλλιόπεια, ου γαρ οι υπάλυξις οϊζυροίο πόνοιο.


Αλλά οι οιγόμεναι πάλιν αργήεσσιν αέλλαις ξυμβλήτες πίπτουσιν επ’ αλλήλησιν ιούσαι.
Δούπος δ’ άμ πέλαγός τε και ουρανόν ευρύν ίκανεν
ρηγνυμένοιο κλύδωνος, ορινομένης τε θαλάσσης,
κύμματι παφλάζοντι περίβρεμε δ’ άσπετος άλμη….»


«…Έπειτα, αφού εγκατελείψαμεν το κατάλυμα του Φινέως, υιού του Αγήνορος, εφθάσαμεν επάνω από μέγα βάθος της θαλάσσης, πλησίον εις τας Κυανάς πέτρας, περί των οποίων κάποτε μου έκανε προφητικόν λόγον η μητέρα μου, η συνετή Καλλιόπη,  διότι δεν υπάρχει υπεκφυγή από τον θλιβερόν αγώνα.

Αλλά αυταί, ανοιγόμεναι, έρχονται ύστερα να συνενωθούν πάλιν, κινούμεναι υπό σφοδρών θυελλών,
και επιπίπτουν ορμητικώς η μία επάνω στην άλλην.

Και επήρχετο τότε κρότος ισχυρός ανά το πέλαγος και τον πλατύν ουρανόν, ενώ ξεσπούσε ισχυρά τρικυμία και η θάλασσα ανυψώνετο, με κύματα αφρισμένα που αλληλοχτυπιόταν και εβούϊζε η απέραντος αλμυρά θάλασσα….»
(ΟΡΦΕΩΣ: Αργοναυτικά, στ. 683 ~ 691, Εκδόσεις ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ)
Οι Συμπληγάδες πέτρες, ο άφευκτος αγώνας της προσωπικής πορείας του καθ’ ενός μας, περιμένουν το τόλμημα της διάβασης του έτοιμου αγωνιστή, διά να του επιτρέψουν στην συνέχεια την αναζήτησιν του χρυσομάλλου δέρατος, ως επάθλου της ζωής.

Κυανές πέτρες, αλληλοσυγκρουόμενα στερεότυπα, μέσα στον παφλασμό του υγρού στοιχείου των συναισθημάτων, καραδοκούν να συνθλίψουν εκείνον, ο οποίος θα τολμήσει την διέλευσιν διά μέσου του χάσματός των.

Αλλά η Αργώ του τολμηρού Ιάσωνος γνωρίζει το μυστικό της διελεύσεως!
Είναι της Αθηνάς η υπόδειξις, της νοήσεως ο πλοηγός, αυτός που θα δώσει την ώθησιν της ασφαλούς διαβάσεως και της ακινητοποιήσεως και εξουδετερώσεως της δυνάμεως των φοβερών βράχων!....

6/2/2015
ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ
(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ)

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου