Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΝΔΡΟΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΝ ΤΟΥ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ


Επειδή πολλοί είναι εκείνοι, οι οποίοι έχουν ως διακαή πόθον, την λήθην και την αποκοπήν του Έλληνος από τις ρίζες του, είτε αποκρύπτοντας και παραχαράσσοντας την ιστορίαν μας, είτε «υμνολογούντας» και προτάσσοντας πολύ νεότερους απολίτιστους νομάδες υπανθρώπους, ας ρίξουμε μίαν ματιάν στο γενεαλογικόν μας δένδρον, όπως αυτό διαμορφώνεται αμέσως μετά τον κατακλυσμόν του Δευκαλίωνος.
Να σημειώσουμε όμως ότι και πολύ πριν τον αναφερθέντα κατακλυσμόν, οι Έλληνες υφίσταντο επί του πλανήτη, αναφερόμενοι ως Πελασγοί, Μυνίες, κ.λ.π., και ότι η κατωτέρω γενεαλογία δεν είναι πλήρης και έχει ακόμη πολλούς κλάδους.
Αναφέρονται εδώ μόνον οι κυριότεροι κλάδοι εξ αυτών, με γενάρχην τον Δευκαλίωνα, από τον κατακλυσμόν, έως περίπου την εποχήν της Αργοναυτικής εκστρατείας, οι οποίοι περιγράφονται στην Ελληνικήν Μυθιστορίαν ως ακολούθως:
Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ και η ΠΥΡΡΑ γεννούν τον Έλληνα, τον Αμφικτύονα, την Πρωτογένειαν, την Μελανθώ και την Θυίαν.
Εκ του ΕΛΛΗΝΟΣ και της Νύμφης ΟΡΣΗΪΔΟΣ γεννώνται ο Δώρος, ο Ξούθος και ο Αίολος.
Ο ΑΜΦΙΚΤΥΩΝ εκ της ΧΘΟΝΟΠΑΤΡΑΣ, εγέννησεν τον Ιτωνόν και τον Αιτωλόν.
Ο ΖΕΥΣ και η ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΑ, άφησαν υιόν τον Αέθλιον.
Εκ του ΔΙΟΣ και της ΘΥΪΑΣ, εγεννήθη ο Μακεδών και ο Μάγνης
Ο ΔΩΡΟΣ είχεν υιόν τον Τέκταμον ή Τέκταφον.
Ο ΞΟΥΘΟΣ εκ της ΚΡΕΟΥΣΗΣ, άφησεν υιούς τον Αχαιόν και τον Ίωνα.
Εκ του ΑΙΟΛΟΥ και της ΕΝΑΡΕΤΗΣ, εγεννήθησαν ο Κρηθεύς, ο Σίσυφος, ο Αθάμας, ο Σαλμωνεύς, ο Δηϊονεύς, ο Περιήρης, ο Μίμας, η Κανάκη, η Αλκυόνη, η Πεισιδίκη, η Καλύκη και η Περιμήδη.
Ο ΤΕΚΤΑΜΟΣ, ερχόμενος στην Κρήτην εγέννησεν τον ΑΣΤΕΡΙΟΝ, ο οποίος ενυμφεύθη την ΕΥΡΩΠΗΝ, και ανέθρεψε τα εκ του ΔΙΟΣ τέκνα της, ΜΙΝΩΑ, ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΝ και ΣΑΡΠΗΔΟΝΑ
Ο ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ, ο ΝΗΛΕΥΣ, ο ΒΙΑΣ, ο ΙΑΣΩΝ και ο ΝΕΣΤΩΡ, ήσαν ορισμένοι εκ των απογόνων του ΚΡΗΘΕΩΣ.
Απόγονοι του ΣΙΣΥΦΟΥ, ήσαν ο ΓΛΑΥΚΟΣ και ο ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ.
Εκ του ΑΘΑΜΑΝΤΟΣ και της ΝΕΦΕΛΗΣ, εγεννήθησαν ο ΦΡΥΞΟΣ και η ΕΛΛΗ.
Απόγονοι του ΔΗΪΟΝΕΩΣ, ήσαν ο ΦΥΛΑΚΟΣ, ο ΑΚΤΩΡ, ο ΚΕΦΑΛΟΣ και ο ΛΑΕΡΤΗΣ.
Ας μνημονεύονται λοιπόν αυτοί, μαζί και με πολλούς άλλους, τους οποίους ο καθ’ ένας είναι δυνατόν να πληροφορηθεί εκ της Μυθιστορίας και όχι αλλόφυλοι, ως πρόγονοι του φωτεινού και ανεπανάληπτου Ελληνικού Γένους.
11/3/2015
ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ
(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ)
·

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου