Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015

ΟΙ ΙΝΔΙΑΝΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΝΑ!

Το Εθνικό Κογκρέσο των Ινδιάνων της Αμερικής έχει μακρά παρουσία στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, το 2009, όταν η Πρεσβεία των Φυλετικών Εθνών άνοιξε τις πόρτες της στην Ουάσιγκτον DC, ο NCAI και η πολιτεία των Ινδιάνων είδαν την εκπλήρωση ενός ονείρου  όλων των  ηγετών του παρελθόντος και του παρόντος.

Κάθε χρόνο, ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου των Ινδιάνων της Αμερικής παρουσιάζει το κράτος του Ινδιάνικου Έθνους, απευθυνόμενος στα μέλη του Κογκρέσου,  σε κυβερνητικούς αξιωματούχους, στους ηγέτες των φυλών και των πολιτών, καθώς και στο αμερικανικό κοινό. Είναι μια ομιλία που μοιράζεται το θετικισμό και τους μελλοντικούς στόχους των φυλών-εθνών. Η ομιλία περιγράφει τους στόχους των φυλετικών ηγετών, τις ευκαιρίες για επιτυχία και πρόοδο των ιθαγενών λαών, καθώς και τις προτεραιότητες για την προώθηση της σχέσης των Εθνών των Ινδιάνων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.


Τα έθνη των φυλών συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική ευρωστία των κοινοτήτων τους αλλά και των γύρω περιφερειακών οικονομιών. Από την θέσπιση του νόμου την δεκαετία του 1970 , τα εργαλεία της αυτοδιοίκησης έχουν αλλάξει το οικονομικό σύστημα σε ολόκληρη την Ινδιάνικη χώρα αλλά και πέρα από αυτήν. Οι επενδύσεις σε εγχώρια οικονομική ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας αποφέρουν οφέλη σε όλες τις φυλές του Έθνους αλλά και στο Έθνος σαν σύνολο.

Οι Ινδιάνοι ιθαγενείς αποτελούν τον πλέον αγροτικό πληθυσμό της Αμερικής και η γη των φυλών τους περιλαμβάνει πάνω από το πέντε τοις εκατό της γης του Έθνους – μια έκταση που θα καθιστούσε το Ινδιάνικο κράτος ως την τέταρτη μεγαλύτερη πολιτεία της Αμερικής. Τα Έθνη-φυλές είναι ιδιοκτήτες σημαντικών περιουσιακών στοιχείων , αλλά τα δυσκίνητα γραφειοκρατικά εμπόδια συχνά υπονομεύουν  την ικανότητα τους να επωφεληθούν πλήρως από τους πόρους αυτούς.  

Όταν οι Ευρωπαίοι έποικοι ήρθαν στην Αμερική συμφώνησαν με τις φυλές ως ανεξάρτητα Έθνη. Ανταλλαγή γης και εγγυήσεις για ειρήνη υλοποιήθηκαν μέσω συμφωνιών και από τότε εκατοντάδες συνθήκες μεταξύ των φυλών και των Η.Π.Α. έχουν διαπραγματευτεί και επικυρωθεί από τα 2/3 της Γερουσίας.  Από το 1778 έως το 1871 η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εισήγαγε περισσότερες από 370 συνθήκες με διαφορετικές φυλές  Ινδιάνων. Οι  συνθήκες των Ινδιάνων ανήκουν στην ίδια κατηγορία με αυτές των ξένων Εθνών και επειδή έχουν δημιουργηθεί  σύμφωνα με το Σύνταγμα των Η.Π.Α. που είναι “ο ανώτατος νόμος της γης”  και υπερισχύει έναντι κάθε άλλου νόμου. Αυτά τα συμβόλαια επιβεβαιώνουν μια ανταλλαγή, αναγνωρίζουν συγκεκριμένα δικαιώματα  και όχι δικαιώματα που έχουν παραχωρηθεί, δικαιώματα που προέρχονται από τις κυβερνήσεις των φυλών και των ανθρώπων.  

Οι συνθήκες αυτές συνήθως περιλαμβάνουν :
  • Διατάξεις που αφορούν σύνορα γης
  • Δικαιώματα κυνηγιού και ψαρέματος
  • Επίσημη αναγνώριση των φυλών στις Αρχές των Η.Π.Α.
  • Προστασία των Η.Π.Α.

Επιπλέον πολλές συνθήκες περιέχουν συγκεκριμένες υποσχέσεις για ομοσπονδιακή παροχή ιατρικής περίθαλψης , εκπαίδευσης , στέγασης , οικονομικής ανάπτυξης και αγροτικής βοήθειας.

Πολλές συνθήκες θέσπισαν τις αρχές της ομοσπονδιακής αρχής  “εμπιστοσύνη- ευθύνη”  για να προστατευτούν οι γαίες των φυλών και η τοπική αυτοδιοίκηση , όπως και  παροχή ομοσπονδιακής βοήθειας που θα εξασφάλιζε  την ευρωστία  στις κοινωνίες των φυλών, .Ποτέ όμως η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν τους  χρηματοδότησε επαρκώς .Δεκάδες εκατομμύρια Αυτοχθόνων ανθρώπων κατοικούν στη Βόρεια Αμερική και κυβερνούν τις κοινωνίες τους πολύ πριν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις στείλουν εξερευνητές για να αδράξουν εδάφη και πόρους από την ήπειρο και τους κατοίκους της. Αυτές οι ξένες Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αλληλεπίδρασαν με τις φυλές στην διπλωματία, το εμπόριο, τον πολιτισμό και τον πόλεμο, αναγνωρίζοντας τα συστήματα της κοινωνικής, πολιτιστικής, οικονομικής, και πολιτικής διακυβέρνησης των αυτοχθόνων.
Τα έθνη των φυλών έχουν παραμείνει ως πολιτικές δυνάμεις από την αποικιακή περίοδο μέχρι σήμερα συναλλάσσονται εμπορικά , υλοποιούν πολιτιστικές ανταλλαγές, και εμπνέουν τις αρχές της ελευθερίας και της δημοκρατίας που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα των ΗΠΑ. Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες συγκρότησαν μια ένωση, οι ιδρυτές αναγνώρισαν την κυριαρχία των φυλών-εθνών ανάμεσα σε όλες τις πολιτείες , τα ξένα έθνη και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση στο Σύνταγμα των ΗΠΑ.

Οι φυλές -έθνη αποτελούν μέρος της μοναδικής Αμερικανικής οικογενείας κυβερνώντων , αποτελούν έθνη μέσα σε ένα έθνος, καθώς και κυρίαρχα έθνη μέσα στην παγκόσμια κοινότητα των εθνών.

διαβάστε επίσης: 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου