Τετάρτη, 15 Απριλίου 2015

ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ


Ο Μύθος αναφέρει ότι ο Έρως, ευρισκόμενος στους ουρανούς, επειδή ήτο νέος ωραίος, φαιδρός και πτερωτός, έχαιρε τα εύνοιας όλων των θεών.
Αλλά εκτός τούτων, ήτο και ταραχοποιός και πανούργος και ετάρασσε με τα σκάνδαλά του την ευδαιμονίαν των Αθανάτων, προκαλώντας διαφωνίες στα ουράνια δώματα. Έτσι οι θεοί του έκοψαν τα φτερά και τον έρριψαν στην γην, διά να μην δύναται πλέον να ανεβαίνει στους ουρανούς και να τους ταράσσει.

Ο Ζεύς τότε επήρεν τα φτερά του Έρωτος και τα έδωσεν στην Νίκην διά να τα φορεί ως σύμβολον της λαμπρότητός της, υποδηλώνοντας ότι διά να αξιωθεί κανείς να στεφθεί νικητής, είναι απαραίτητον να εμπνέεται από Έρωτα προς τον σκοπόν του αγώνος του.
Έκτοτε η Νίκη παρίσταται φτερωτή, ώστε να σπεύδει ταχέως να χαρίσει τον στέφανόν της στους αγωνιζομένους με αποφασιστικότητα και θάρρος διά τα Ιδανικά και τις Ιδέες, με τα οποία η ψυχή των αγωνιστών είναι συνδεδεμένη με ερωτικήν σχέσιν.

15/4/2015
ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ
(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου