Τρίτη, 26 Μαΐου 2015

ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ

Σύμφωνα με την Ελληνικήν Μυθιστορίαν, ο Ζεύς μεταμορφωμένος σε κύκνο, ενώθηκε με την όμορφην Λήδα, την σύζυγον του Τυνδάρεω και κόρην του Αιτωλού βασιλέως Θεστίου και της Υπερμνήστρας, και από την ένωσιν αυτήν η Λήδα εγέννησεν δύο αυγά. Από το ένα εξήλθαν οι δίδυμοι Διόσκουροι, Κάστωρ και Πολυδεύκης, και από το άλλο η Ωραία Ελένη. 
Κάποια άλλη παραλλαγή του μύθου φέρει τον Πολυδεύκην και την Ελένην να εξέρχονται από το ένα αυγό και τον Κάστορα από το άλλο. Έτσι ο Πολυδεύκης και η Ελένη εθεωρήθησαν τέκνα του Διός, ενώ ο Κάστωρ, τέκνον του Τυνδάρεω.
Οι δύο ήρωες Κάστωρ και Πολυδεύκης, έλαβαν μέρος στην Αργοναυτικήν εκστρατείαν, μαζί με τον Ιάσωνα, και ήσαν πολύ αγαπητοί από τους Έλληνες, αλλά και μετέπειτα από τους Ρωμαίους. Οι Διόσκουροι ήσαν πολύ αγαπημένοι μεταξύ τους. Όμως στην σύγκρουσιν, την οποίαν είχαν με τους εξαδέλφους τους Ίδα και Λυγκέα, τους υιούς του Αφαρέως και της Αρήνης, ο Πολυδεύκης εσκότωσεν τον Λυγκέα, ενώ ο Κάστωρ, εσκοτώθη από τον Ίδα.
Ο Ζεύς έκανε τον Πολυδεύκην, τον οποίον είχε υιόν, αθάνατον, αλλά αυτός εζήτησεν να μοιρασθεί την αθανασίαν με τον αγαπημένον του αδελφόν Κάστορα. Το αίτημά του έγινε δεκτόν από τον Δία και έτσι ορίσθηκε μία ημέρα ο ένας να μένει στον Άδη και ο άλλος στον Όλυμπον εναλλάξ. 
Οι Διόσκουροι ετιμήθησαν με ιερά, ναούς και τελετές, ως ισόθεοι σωτήρες και προστάτες των θνητών.
19/5/2015
ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ

(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ)

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου