Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015

ΣΥΛΛΑΣ: Ο ΑΙΜΟΣΤΑΓΗΣ ΔΙΚΤΑΤΩΡ


Ο Ρωμαίος Λεύκιος Κορνήλιος Σύλλας (– 138 έως – 78), αφού μετά την διάκρισίν του εις τους πολέμους κατά των Κίμβρων και Τευτόνων, ανήλθεν στα ανώτατα αξιώματα της Ρώμης του πραίτορος και του υπάτου, ανέλαβεν εκστρατείαν κατά του βασιλέως του Πόντου Μιθριδάτου.
Αδίστακτος και υπέρμετρα φιλόδοξος, όταν του αφαιρέθη από την Σύγκλητον η εξουσία και εδόθη στον αντίπαλόν του Μάριο, επέστρεψεν με το στράτευμά του και κυριεύοντας την Ρώμην, επέβαλεν στυγνά την θέλησίν του, εξουδετερώνοντας όλους τους πολιτικούς του αντιπάλους με τις λεγόμενες «προγραφές». Στην συνέχειαν επανήλθεν στην Ελλάδα, δια να προσεταιρισθεί τους Έλληνες στην εκστρατεία του κατά του Μιθριδάτου.

Τις Αθήνες, οι οποίες δεν εδέχθησαν να τον ακολουθήσουν, τις επολιόρκησεν και τις κατέλαβεν μαζί με τον Πειραιά το έτος – 86, λεηλατώντας άγρια την πόλιν και κατασφάζοντας ανελέητα μεγάλον αριθμόν των κατοίκων της.

Μετά την νίκην του επί των στρατευμάτων του Μιθριδάτου στην Βοιωτίαν και στην Μικράν Ασίαν και την συνθηκολόγησιν του βασιλέως του Πόντου, ο Σύλλας επέστρεψεν στην Ρώμη, όπου ανεκηρύχθη ισόβιος δικτάτωρ και εξόντωσε με νέες προγραφές, περίπου πέντε χιλιάδες Ρωμαίους πολίτες, συγκροτώντας σωματοφυλακήν από δέκα χιλιάδες δούλους, τους οποίους απελευθέρωσεν και τους έδωσεν το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτου, διά να τους ελέγχει απόλυτα.
Ανάλγητος και χωρίς συναίσθησιν των αποτρόπαιων πραξεών του, είχεν ακόμη την αναίδειαν να ζητήσει και να οικειοποιηθεί την προσωνυμίαν felix (ευτυχής)!!
Μάλιστα δε, στην αλληλογραφίαν του με Έλληνες αυτοαπεκαλείτο Επαφρόδιτος, δηλαδή ευνοούμενος της Αφροδίτης, η οποία κατά τους Ρωμαίους ήτο και θεά επόπτρια της τύχης.
Η εγκληματική ζωή του αιμοσταγούς αυτού δικτάτορος, διεκόπη το – 78, ένα έτος μετά την εκούσιαν εγκατάλειψιν της εξουσίας και την απόσυρσίν του στους Ποτιόλους, όπου είχεν τα κτήματά του.

19/1/2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου